Navigace

Obsah

Záměry obce

Obecné informace


Záměry obce:

Pro nejbližší období má obec, mimo zajišťování běžného chodu, dvě základní priority a to stavbu vodovodu a kanalizace. Podrobnější informace o přípravě těchto staveb lze nalézt v obecním zpravodaji 1/2004, který obdrželi všichni majitelé nemovitostí na území obce Horka I v písemné podobě v průběhu měsíce září 2004.