Navigace

Obsah

Rozpočet Horka I

Finanční transfery
3,39 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 73 500 Kč
Upravený rozpočet 272 076 Kč
Skutečné plnění 272 074 Kč
Plnění 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 73 500 73 200 73 200 100,00
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0 105 000 105 000 100,00
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0 93 876 93 874 100,00
Celkem 73 500 272 076 272 074 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.