Navigace

Obsah

Rozpočet Horka I

Daňové
90,66 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 5 670 700 Kč
Upravený rozpočet 7 490 470 Kč
Skutečné plnění 7 490 407 Kč
Plnění 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z daně z přidané hodnoty 2 400 000 3 416 930 3 416 927 100,00
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 1 190 000 988 900 988 890 100,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob 850 000 1 505 770 1 505 767 100,00
Příjem z daně z nemovitých věcí 670 000 863 690 863 681 100,00
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 300 000 286 010 286 008 100,00
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 120 000 199 040 199 034 100,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 50 000 61 180 61 180 100,00
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 40 000 48 410 48 400 99,98
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 30 000 89 550 89 543 99,99
Příjem z poplatku ze psů 14 500 14 000 14 000 100,00
Příjem ze správních poplatků 6 200 3 590 3 590 100,00
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 0 3 260 3 252 99,75
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů 0 40 35 87,50
Příjem ze zrušených místních poplatků 0 10 100 10 100 100,00
Celkem 5 670 700 7 490 470 7 490 407 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.