Navigace

Obsah

Rozpočet Horka I

Daňové
94,45 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 5 670 700 Kč
Upravený rozpočet 6 071 340 Kč
Skutečné plnění 4 862 584 Kč
Plnění 80,09 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z daně z přidané hodnoty 2 400 000 2 500 000 2 186 036 87,44
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 1 190 000 1 190 000 597 221 50,19
Příjem z daně z příjmů právnických osob 850 000 1 050 000 931 889 88,75
Příjem z daně z nemovitých věcí 670 000 670 000 595 750 88,92
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 300 000 300 000 262 908 87,64
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 120 000 140 000 121 838 87,03
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 50 000 61 180 61 180 100,00
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 40 000 40 000 35 665 89,16
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 30 000 70 000 45 295 64,71
Příjem z poplatku ze psů 14 500 14 500 12 900 88,97
Příjem ze správních poplatků 6 200 6 200 2 050 33,06
Příjem ze zrušených místních poplatků 0 26 200 6 600 25,19
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 0 3 260 3 252 99,75
Celkem 5 670 700 6 071 340 4 862 584 80,09
sestaveno ke dni 31. 8. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.