Navigace

Obsah

Rozpočet Horka I

Finanční transfery
2,87 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 73 200 Kč
Upravený rozpočet 236 880 Kč
Skutečné plnění 236 867 Kč
Plnění 99,99 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 73 200 72 700 72 700 100,00
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 59 920 59 909 99,98
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 104 260 104 258 100,00
Celkem 73 200 236 880 236 867 99,99
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.