Navigace

Obsah

Historie obce


Novodobá historie obce Horka I se píše od 13. září 1990, kdy usnesením bývalého Okresního národního výboru v Kutné Hoře vzniká s účinností dne komunálních voleb, tj. 26. listopadu 1990, obec Horka I s jejími částmi Borek, Horka a Svobodná Ves. Tomuto rozhodnutí předcházelo veřejné referendum. Obecní úřad byl umístěn do původní budovy v Horce. Obec má vlastní katastrální území o výměře 694 ha.

První písemné zmínky o Horce pocházejí z roku 1318, jako o vsi Horky nacházející se na místě nynějšího dvora ve Svobodné Vsi. V třicetileté válce byla ves zničena a postavena na současném místě. V letech 1706 - 1791 vzrostl počet domů na 39. Největšího počtu obyvatel dosáhla obec v roce 1869, kdy měla 300 obyvatel. V roce 1823 byla zřízena obecní škola, která byla provozována do roku 1976. Obec leží v nadmořské výšce 211 m.

Borek založil hrabě František Thun v roce 1715 z německých osadníků a původní název osady byl Franzdorf. Největší počet obyvatel byl kolem roku 1870 a to 118. Nadmořská výška obce je 212 m.

Svobodnou Ves založil hrabě Josef Thun v roce 1785 na místě původní Horky a dal jí jméno Josefov. Původní osadníci byli německého původu z Klášterce. Pod obcí se nachází pozdně barokní komplex hospodářského dvora z konce 18. století. Největší počet obyvatel Svobodné Vsi byl kolem roku 1870, a to 375. Nadmořská výška obce je od 218 do 227 m.