Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Horka I
ObecHorka I
Horka I části: Borek, Horka I, Svobodná Ves

2/1992

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č. 2/1999

o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Obecní zastupitelstvo v Horce se podle §16 a §45 písm. j zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem ČNR č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí usneslo dne 15.12.1992 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1 

Podle §6 odst. 4 písm. b zákona o dani z nemovitostí se u nezastavěných stavebních pozemků, umístěných v níže uvedených částech obce, stanoví koeficient pro násobení základní sazby daně takto:

část obce:                                        koeficient
        Horka                                         0,6
        Svobodná Ves                           0,6
        Borek                                         0,6

Čl. 2 

Podle §11 odst. 3 písm. b zákona o dani z nemovitostí se u staveb obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, umístěných v níže uvedených částech obce, stanoví koeficient pro výpočet výsledné sazby daně takto:

část obce:                                        koeficient
        Horka                                         0,6
        Svobodná Ves                           0,6
        Borek                                         0,6

Čl. 3 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.1993Starosta: Doležal Miroslav

Vybavenost obce

Inženýrské sítě