Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Horka I
ObecHorka I
Horka I části: Borek, Horka I, Svobodná Ves

2/1999

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č. 2/1999

o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích

Obecní zastupitelstvo v Horce I se dne 19.11.1998 usneslo podle § 16 odst. 1 a § 17 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), v platném znění, na této obecně závazné vyhlášce:

Čl. 1.

Zakazuje se volné pobíhání psů, jakož i jiného domácího a hospodářského zvířectva na veřejných prostranstvích.

Čl. 2

Veřejnými prostranstvími jsou ulice, silnice, parky, veřejná zeleň, náves jakož i jiné plochy volně přístupné bez omezení.

Čl. 3

Porušení této vyhlášky bude stíháno jako přestupek, pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo trestný čin.

Čl. 4

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č.8/1991 o chovu drobných zvířat.

Čl. 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.1999


Starosta: Doležal Miroslav
Zástupce: Zikmundová Ladislava

Vyvěšeno dne 10.12.1998

Vybavenost obce

Inženýrské sítě